Cele stowarzyszenia

1.Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu w tym także na rzecz
    popularyzacji rekreacji  ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
2.Organizacja szkolenia sportowego w postaci treningów , kursów
    i innych zajęć.
3.Organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów
    szkoleniowych  i szkoleniowo wypoczynkowych.
4.Organizowanie zawodów, imprez sportowych , integracyjnych
    koloni i półkolonii związanych ze sportem.
5.Uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów sportowych,
    a także w systemie współzawodnictwa sportowego.
6.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości
     poprzez  uczestnictwo w realizacji zadań sportowych    Towarzystwa
7.Szkolenie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie
sportów  drużynowych lub indywidualnych.

8.Organizowanie działań charytatywnych dla dzieci , młodzieży , 
    dorosłych oraz osób niepełnosprawnych w zakresie sportów
    indywidualnych lub drużynowych.

 

Strona Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego "KUJAWY"