Ciekawostki

Rodzaj ciekawostki Imię i nazwisko zawodnika,  mecz , drużyna , kolejka Ilość
Największa ilość  bramek zdobyta przez jednego zawodnika
w jednym meczu

 Bartłomiej Grube
(Salamander –
Wladislavia 1
-4 kolejka 23-1)

10


  

Największa ilość bramek zdobyta 
w jednym meczu
Detal-Met – Wladislavia 1
(5 kolejka 25-2)
27
Najmniejsza ilość bramek zdobyta
w jednym meczu
Indorama – Saniko
(4 kolejka 1-2)
   3
Największa ilość bramek zdobyta podczas całej kolejki 5 kolejka 93
Najmniejsza ilość bramek zdobyta podczas całej kolejki 2 kolejka 54
Największa wygrana  Detal-Met – Wladislavia 1
4 kolejka (25-2)

22

Strona Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego "KUJAWY"