Terminarz

                                                                     mecze
 1 kolejka – 31 marzec – orlik przy ZST
  ALUMAR – TYLKO  PRZEJAZDEM   6-0  (1-0)
1-0  – Bergunda  Marek -13′ (1)
2-0  – Klitkowski  Marcin – 24′ (1)
3-0 – Ziółkowski  Arkadiusz –  26′ (1)
4-0 – Sroka  Dariusz – 27′ (1)

5-0Ziółkowski  Arkadiusz – 38′  (2)
6-0 – Klitkowski  Marcin – 39′  ( 2)
  MS-BUD  –  WIKA  POLSKA      6-0  (3-0)
1-0 – Heliński Kamil -14′  (1)
2-0 – Frank Filip – 15′  (1)
3-0 – Misterski Marcin – 17′  (1)
4-0 – Bryliński Maciej – 34′  (1)
5-0 – Frank  Filip – 37′  (2) 
6-0 – Heliński  Kamil – 39′  (2)
  DRUMET  –  DGS        7-6  (3-4)
1-0 – Walaszek  Alan – 5′  (1)
1-1 – Józwiak Adam – 7′  (1)
2-1 – Jaroszewski  Lucjan – 10′  (1)
2-2 – Chojnacki  Kamil – 16′ (1)
2-3 – Reszczyński  Piotr – 17′  (1)
2-4 – Chojnacki  Kamil – 18′  (2)
3-4 – Czerwiński  Alan  – 19′ (1)
4-4 – Kruger  Ireneusz – 26′ (1)
5-4 – Kruger  Ireneusz – 26′  (2)
5-5 – Chojnacki  Kamil – 33′  (3)
6-5 – Janowski  Piotr – 37′  (1)
7-5 – Mieszkalski  Adrian – 38′ (1)
7-6 – Chojnacki Kamil – 39′  (4)
    

 Janowski Piotr – ż.k. ( Drumet)

  SANIKO  –  DETAL-MET     4-4  (1-2)
1-0 – Behlke  Paweł – 7′  (1)
1-1 – Dudkiewicz  Patryk – 12′  (1)

1-2 – Pietrzak  Patryk – 15′  (1)
1-3 – Dudkiewicz  Patryk – 25′  (2)
2-3 – Behlke  Paweł – 25′  (2)
3-3 – Śmigiel  Bartosz – 35′  (1)

3-4 – Dewil  Mateusz – 36‚  (1)
4-4 – Chojnacki  Jakub -38′  (1)
   

 Chojnacki Jakub -ż.k. (Saniko)

  GEBERIT  –  MY  Z  ŁAPANKI      2-1  (1-0)
1-0 – Przybylski Marcin – 15′  (1)
2-0 – Wojnowski Artur – 29′  (1)
2-1 – Mucharski Paweł-32‚  (1)
 

 Wojnowski Artur – ż.k. (Geberit)
  INDORAMA  –  PORTOFINO      6-2  (1-0)
1-0 – Piekarski Mateusz – 20′  (1)
2-0 – Kulpa Piotr – 22′  (1)
2-1 – Kacprzyk Maxymilian-23′  (1)
3-1 – Kulpa  Piotr – 24′  (2)
4-1 – Piekarski  Mateusz – 26′  (2)
5-1 – Korzeniewski  Paweł -29′  (1)
5-2 – Lewandowski Łukasz -32′ (1)

6-2 Piekarski Mateusz – 36′ (3)  

  Katka Tomasz – ż.k. (Portofino)

 RUN  CHŁODNIA   –   SEMPIRE   6-2  (2-2)
1-0  – Woźniak Grzegorz – 9′ (1)
1-1 –  Waśkiewicz Dominik- 9′  (1)
2-1 –  Lewandowski Szymon -12′  (1)
2-2 –  Wilczyński Patryk-14′  (1)
3-2 – Śmiałek  Sebastian – 22  (1)
4-2 – Śmiałek  Sebastian – 28  (2)
5-2 – Śmiałek  Sebastian – 29  (3)
6-2 – Śmiałek Sebastian – 38′  (4)
  2 kolejka – 7 kwiecień –  orlik przy ZST
 PORTOFINO  –  GMINA  LIPNO – przełożony
 TYLKO PRZEJAZDEM-RUN  CHŁODNIA  1-5 (1-1 )
0-1 – Woźniak Grzegorz  3′  (1)
1-1 – Milewski  Damian  14  (1)
1-2 – Walczak Sławomir  28′ (1)
1-3 – Śmiałek Sebastian 32′  (1)
1-4 – Gitner Łukasz  34′  (1)
1-5 – Wożniak Grzegorz 36′  (2)

 ż.k. – Walczak Sławomir – RUN  CHŁODNIA
 ż.k. – Wiśniewski Piotr – TYLKO  PRZEJAZDEM
 ż.k. – Zapiec Sławomir -RUN  CHŁODNIA
 ż.k. – Woźniak Grzegorz – RUN  CHŁODNIA

 DRUMET  –  MS-BUD                       5-6   (2-5)
1-0 – Czerwiński Alan  4′  (1)
1-1 – Bryliński Maciej  5′  (1)
2-1 – Czerwiński Alan  8′  (2)
2-2 – Heliński Kamil  9′  (1)
2-3 – Bryliński Maciej  12′  (2)
2-4 – Grube Bartłomiej  20′  (1)
2-5 – Linowiecki  Piotr  20″  (1)
3-5 – Czerwiński Alan  22′  (3)
4-5 – Czerwiński Alan 25′  (4)
5-5 – Janowski Piotr  36′ (1)
5-6 – Grube  Bartłomiej 40′  (2)

 ż.k. – Walaszek Alan – DRUMET
 ż.k. – Sobczak Sebastian – MS-BUD
  TSR  KUJAWY  –  DETAL-MET      1-9   (1-7 )
0-1 – Dudkiewicz Patryk  3′ (1)
0-2 – Dudkiewicz Patryk  4′  (2)
0-3 – Pietrzak Patryk  5′  (1)
0-4 – Dudkiewicz Patryk 8′  (3)
0-5 – Dudkiewicz Patryk 10′  (4)
1-5 – Wojciechowski  Adrian  11′ (1)
1-6 – Abbott Billy 14′   (1)
1-7 – Pietrzak Patryk  19′ (2)
1-8 – Dudkiewicz Patryk  21′  (5)
1-9 – Dudkiewicz Patryk  33′  (6)

 ż.k. – Pietrzak Patryk – DETAL-MET

  DGS  –  WIKA  POLSKA                3-0    (1-0 )
1-0 – Chojnacki Kamil  9′  (1)
2-0 – Wesołowski Daniel  32′  (1)

3-0 – Chojnacki Kamil 38′  (2)
 GEBERIT  –  INDORAMA              3-5    ( 1-3 )
0-1 – Piekarski Mateusz  3′  (1)
1-1 – Wojnowski Artur  9′  (1)
1-2 – Korzeniewski Paweł 12′  (1)
1-3 – Piekarski  Przemysław  20′  (1)

2-3 – Wojnowski Artur  27′ (2)
3-3 – Wojnowski Artur  34′  (3)
3-4 – Piekarski Mateusz  39′ (2)
3-5 – Korzeniewski Paweł   40″  (2)

 ż.k. – Wojnowski Artur – GEBERIT
 ż.k. – Glonek Zbigniew – GEBERIT
 ż.k. – Szychulski Damian – INDORAMA
 MY  Z  ŁAPANKI  –  ALUMAR       4-7   (3-2)
1-0 – Grudziński Paweł  13′ (1)
1-1 – Bergunda Marek  13′ (1)
1-2 – Sroka Krzysztof 15′  (1)
2-2 – Salach Marcin  16″  (1)
3-2 -Jankowski Rafał 17″ (1)
3-3 – Bergunda Marek  22′   (2)
3-4 – Bergunda Marek 26′ (3)
3-5 – Gołębiewski Jarosław 29′ (1)
3-6 – Sroka Krzysztof 31′  (2)
4-6 – Sikorski Michał 32′ (1)
4-7 – Przyłuski Marek  38′ (1)
  ALUMAR  –  PORTOFINO – m.a.  1-3  (0-1)
0-1 – Pniewski  Łukasz  6′  (1)
0-2 – Kozłowski Wiktor 23′  (1)
1-2 – Walaszczyk  Marcin  28  (1)
1-3 – Lewandowski Łukasz 31′  (1)

 ż.k. – Ziółkowski Arkadiusz- ALUMAR

 ż.k. – Ziółkowski Arkadiusz – ALUMAR
 cz.k.- Ziółkowski Arkadiusz – ALUMAR
 ż.k. – Bukowski Andrzej – PORTOFINO
 ż.k. – Bukowski Andrzej – PORTOFINO
 cz.k.- Bukowski  Andrzej – PORTOFINO
  3 kolejka -14 kwiecień – orlik przy ZST
 
  PORTOFINO – GMINA  LIPNO – m.z   2-4  (2-0)
1-0 – Kozłowski Wiktor  6′  (1)
2-0 – Szymborski Grzegorz  13′  (1)
2-1 – Bartczak Łukasz  26′  (1)
2-2 – Bartczak Rafał   32′  (1)
2-3 – Bartczak Rafał  35′
  (2)

2-4 – Jesionowski Arkadiusz  38′  (1)

  DGS  –  MS-BUD         2-3   (0-3)
0-1 – Heliński Kamil  7′  (1)
0-2 – Ruciński Arkadiusz  10′  (1)
0-3 – Frank Filip  13′ (1)
1-3 – Chojnacki Dominik  22′  (1)
2-3 – Kowalski Daniel 36′  (1)
  INDORAMA  –  GMINA  LIPNO  5-2  (1-0)
1-0 – Piekarski Mateusz  7′  (1)
2-0 – Piekarski Mateusz  22′  (2)
3-0 – Piekarski Mateusz  27′  (3)
3-1 – Jesionowski Dariusz  29
4-1 – Piekarski Mateusz  34′  (4)
5-1 – Sobczak Patryk  37′  (1)
5-2 – Jesionowski Dariusz  40′  (2)
  PORTOFINO  –  SEMPIRE     5-3   (3-2)
1-0 – Kozłowski Wiktor  1′  (1)
1-1 – Nowakowski Konrad   6′  (1)
1-2 – Chodorek Adam  9′  (1)
2-2 – Kozłowski Wiktor  10′  (2)
3-2 – Lisowski  Marek  20′  (1)
3-3 – Nowakowski Konrad 35′  (2)
4-3 – Szymborski Grzegorz 39′  (1)
5-3 – Kozłowski Wiktor 40′  (3)
  GEBERIT  –  ALUMAR   2-0   (1-0)
1-0 – Wojnowski Artur  6′  (1)
2-0 – Wojnowski Artur  32′  (2)

 ż.k. – Wojnowski  Artur – GEBERIT

  DRUMET  –  WIKA  POLSKA  5-1  (1-0)
1-0 – Czerwiński Alan  20′  (1)
2-0 – Czerwiński Alan  21′  (2)
3-0 – Czerwiński Alan  22′  (3)
4-0 – Czerwiński Alan  24′  (4)
4-1 – Świerczyński Rafał  30′  (1)
5-1 – Czerwiński Alan  34′  (5)

cz.k. – Jaroszewski Lucjan – DRUMET

  TSR  KUJAWY  –  SANIKO   1-11  (1-3)
0-1 – Behlke Paweł  4′  (1)
0-1 – Behlke Paweł  7′  (2)
0-1 – Behlke Paweł  15′  (3)
1-3 – Biniecki Jakub 19′ (1)
1-4 – Behlke  Paweł  30′  (4)
1-5 –  Grudziński Marcin  31′  (1)
1-6 –  Śmigiel Bartosz  32′  (1)
1-7 –  Grudziński Marcin  34′  (2)
1-8 –  Behlke  Paweł  36′  (5)
1-9 –  Śmigiel Bartosz 38′  (2)
1-10 – Behlke Paweł 39′  (6)
1-11 – Szudzik Konrad  40′  (1)
  MY Z ŁAPANKI – RUN  CHŁODNIA  1-6 (0-2)
0-1 – Śmiałek Sebastian  16′  (1)
0-2 – Śmiałek Sebastian 20′  (2)
0-3 – Walczak Sławomir 23′  (1)
0-4 – Dalasiński  Mariusz  28′  (1)
0-5 – Kuzmich
Serhij  29′  (1)
0-6 – Śmiałek Sebastian  35′ (3)
1-6 – Grudziński Paweł 36′  (1)
  4 kolejka -28 kwiecień – orlik przy ZST
  DETAL-MET  –  MS-BUD   2-4  (2-1)
1-0 – Więtczak Norbert  10′  (1)
1-1 – Frank Filip  12′  (1)
1-2
Misterski Marcin  20′  (1)
1-3 – Budziszewski Bartłomiej  28′  (1)
2-3 – Grzywacz Patryk  30′  (1)
2-4 – Heliński Kamil  39′  (1)

 Dąbrowski Krystian – ż.k. – Detal-Met

  GEBERIT  –  GMINA  LIPNO   0-3  (0-1)
0-1 – Rozpędowski Marcel  19′  (1)
0-2 – Kaczorowski Marcin  28′  (1)
0-3 – Kaczorowski Marcin  31′  (2)
  TSR  KUJAWY  –  DRUMET     4-8  (2-6)
1-0 – Chełminiak Damian  1′  (1)
1-1 – Łykowski Radosław  2′  (1)
1-2 – Czerwiński Alan  2′  (1)
1-3 – Janowski Piotr 8′  (1)
1-4 – Janowski Piotr  9′  (2)
2-4 – Biniecki Jakub  12′  (1)
2-5 – Janowski Piotr 14′  (3)
2-6 – Łykowski Radosław  15′  (2)
3-6 – Grube  Łukasz 25′  (1)
3-7 – Janowski Piotr  28′  (4)
3-8 – Janowski Piotr  31′  (5)
4-8 – Liszkowski Adrian  35′  (1)
  INDORAMA  –  SEMPIRE   5-2  (1-1)
0-1 – Waśkiewicz Damian  2′  (1)
1-1 – Piekarski Mateusz  3′  (1)
2-1 – Piekarski Mateusz  21′  (2)
3-1 – Piekarski Mateusz  24′  (3)
4-1 – Kulpa Piotr 28′  (1)
4-2 – Naczmański Kamil  32′  (1)
5-2 – Kulpa Piotr  39′  (2)
 PORTOFINO-TYLKO  PRZEJAZDEM  5-3  (1-1)
1-0 – Kacprzyk Maksymilian  5′  (1)
1-1 – Milewski Damian 17′  (1)
2-1 – Kacprzyk Maksymilian  24′  (2)
3-1 – Kacprzyk Maksymilian  27′  (3)
4-1 – Kaniewski Dawid  29′  (1)
4-2 – Fijałkowski Bartosz  31′  (1)
4-3 – Gola Michał  33′  (1)
5-3 – Kacprzyk Maksymilian 38′  (4)
  ALUMAR  –  RUN  CHŁODNIA  1-4 (0-1)
0-1 – Śmiałek Sebastian  13′  (1)
0-2 – Śmiałek Sebastian  21′  (2)
0-3 – Woźniak Grzegorz  22′  (1)
1-3 – Kasiuk Sebastian  31′  (1)
1-4 – Zapiec Sławomir  40′  (1)
 SANIKO  –  WIKA  POLSKA  2-0 (0-0)
1-0 – Dobrosielski Marko  34′ (1)
2-0 – Chojnacki Jakub  40′  (1)
     5 kolejka – 12 maj –  orlik przy ZST
SANIKO  –  MS-BUD        5-2  (3-1)
1-0 – Tyrajski Patryk  2′  (1)
2-0 – Bromirski Daniel   8′  (1)
2-1 – Misterski Marcin  17′  (1)
3-1 – Bromirski Mariusz  20′  (1)
3-2 – Ruciński Arkadiusz  30′  (1)
4-2 – Bromirski Mariusz  36′  (2)
5-2 – Chojnacki Jakub  37′  (1)
 GMINA  LIPNO  –  SEMPIRE   6-3  (2-1)
0-1 – Chodorek Adam  7′  (1)
1-1 – Dykowski Adrian  9′  (1)
2-1 – Dykowski Adrian  10′  (2)
3-1 – Dykowski Adrian  25′  (3)
4-1 – Bartczak Mateusz  26′  (1)
5-1 – Dykowski Adrian  28′  (4)
5-2 – Wilczyński Patryk  29′  (1)
6-2 – Jesionowski Jakub  30′  (1)
6-3 – Wilczyński Patryk  34′  (2)
 DETAL-MET  –  WIKA  POLSKA       6-4  (2-2)
1-0 – Więtczak Norbert  3′  (1)
1-1 – Zakrzewski Waldemar 8′ (1)
2-1 –  Pietrzak Patryk  9′  (1)
2-2 – Zakrzewski Waldemar 20′ (2)
3-2 – Billy Abbott  26′  (1)
4-2 – Więtczak Norbert  28′  (2)
5-2 – Dąbrowski Krystian 34′  (1)
5-3 – Czołpiński Marek  34′  (1)
5-4 – Behlke Przemysław  36′  (1)
6-4 – Dąbrowski Krystian  37′  (2)

ż.k. – Stawicki Jakub – Detal-Met

DGS  –  TSR  KUJAWY      2-1  (1-0)
1-0 – Józwiak Krzysztof   9′  (1)
1-1 – Mierzyński Kamil  34′  (1)
2-1 –  Sztygowski Mariusz  38′  (1)

 ż.k. – Szymański Daniel – DGS

TYLKO  PRZEJAZDEM – INDORAMA   3-11  (1-2)
0-1 – Kulpa Piotr 8′  (1)
0-2 – Piekarski Mateusz 12′  (1)
1-2 – Kwiatkowski Błażej  20′  (1)
1-3 – Piekarski Mateusz 21′  (2)
1-4 – Piekarski Mateusz 24′  (3)
1-5 – Szałański Robert  26′  (1)
1-6 – Piekarski Mateusz  30′  (4)
2-6 – Kwiatkowski Błażej – 31′  (2)
2-7 – Kulpa Piotr 34′  (2)
2-8 – Korzeniewski Paweł  35′  (1)
2-9 – Korzeniewski Paweł  38′ (2)
2-10 – Kulpa Piotr 39′  (3)
3-10 – Gola Michał 39′  (1)
3-11 – Piekarski Mateusz 40′  (5)
 GEBERIT  –  RUN  CHŁODNIA     3-0  (0-0)
1-0 – Złowodzki Robert  29′  (1)
2-0 – Glonek Zbigniew  34′  (1)
3-0 – Kwaśniewski Sławomir  40′  (1)

ż.k. – Złowodzki Robert – Geberit
ż.k. – Walczak Sławomir – Run Chłodnia

 PORTOFINO  –  MY  Z  ŁAPANKI  5-3  (2-0)
1-0 – Lisowski Marek  4′  (1)
2-0 – Kozłowski Wiktor  5′  (1)

2-1 – Grudziński Paweł  25′   (1)
2-2 – Kunecki Łukasz 30′  (1)
3-2 – Lisowski Marek  31′  (2)
3-3 – Salach Marcin  34′  (1)
4-3 – Maksymilian Kacprzyk  38′  (1)
5-3 – Lisowski Marek  39′  (3)
     6 kolejka – 19 maj –  orlik przy ZST
  ALUMAR  –  PORTOFINO – przełożony
 GMINA  LIPNO  –  TYLKO PRZEJAZDEM   14-3  (7-1)
0-1 – Zalewski Patryk   3′  (1)
1-1 – Bartczak Łukasz 5′  (1)
2-1 – Bartczak Mateusz   7′  (1)
3-1 – Kwiatkowski Piotr  8′  (1)
4-1 – Kwiatkowski Piotr  10′  (2)
5-1 – Kwiatkowski Piotr  11′  (3)
6-1 – Chojnicki Dariusz  14′  (1)
7-1 – Bartczak Rafał  20′  (1)
8-1 – Bartczak Łukasz  24′  (2)
8-2 – Kwiatkowski Błażej  (1)
9-2 – Kaczorowski Marcin  (1)
10-2 – Bartczak Rafał  35′  (2)
11-2 -Jesionowski Arkadiusz  36′  (1)
12-2 -Jesionowski Arkadiusz  37′  (2)
13-2 – Bartczak Łukasz  38′  (3)
14-2 – Bartczak  Lukasz  39′  (4)
14-3 – Morawski Fabian  39′  (1)

DRUMET  –  DETAL-MET                9-4   (6-2)
1-0 – Czerwiński Alan  2′  (1)
2-0 – Jaroszewski Lucjan  3′  (1)
2-1 – Dudkiewicz Patryk  4′  (1)
3-1 – Czerwiński Alan  4′  (2)
4-1 – Jaroszewski Lucjan  7′  (2)
4-2 – Dudkiewicz Patryk  10′  (2)
5-2 – Wojtylak Patryk  16′  (1)
6-2 – Wojtylak Patryk  20′  (2)
6-3 – Więtczak Norbert  22′  (1)
6-4 – Dudkiewicz Patryk  30′  (3)
7-4 – Jaroszewski Lucjan  34′  (3)
8-4 – Jaroszewski Lucjan  37′  (4)
9-4 – Czerwiński Alan  39′  (3)

 ż.k. – Jaroszewski Lucjan – Drumet)
ż.k. – Cieślarczyk Robert – Drumet)
ż.k. – Czerwiński Alan  – Drumet
ż.k. – Janowicz Sławomir – Drumet
cz.k – Grzywacz Patryk  – Detal- Met
cz.k – Janowicz Sławomir – Drumet
cz.k. – Cieślarczyk Robert – Drumet

 TSR  KUJAWY  –  MS-BUD        3-2   (1-0)
1-0 – Biniecki Jakub  19′  (1)
1-1 – Misterski Marcin  35′  (1)
2-1 – Dase Damian  37′  (1)
3-1 – Dase Damian  38′  (2)
3-2 – Misterski Marcin  39′  (2)

 ż.k. – Frank Filip – MS-BUD

GEBERIT  –  SEMPIRE                 6-1   (1-0)
1-0 – Nowak Arkadiusz  20′  (1)
2-0 – Wojnowski Artur  22′  (1)
3-0 – Nowak Arkadiusz  30′  (2)
4-0 – Nowak Arkadiusz  32′  (3)
5-0 – Wojnowski Artur  34′  (2)
6-0 – Wojnowski Artur  35′  (3)
6-1 – Wilczyński Patryk  36′  (1)
 INDORAMA  –  MY  Z  ŁAPANKI    16-3   (8-1)
1-0 – Piekarski Mateusz  6′  (1)
2-0 – Piekarski Mateusz  8′  (2)
3-0 – Piekarski Mateusz  9′  (3)
4-0 – Korzeniewski Paweł  10′  (1)
5-0 – Lewandowski Damian  11′  (1)
6-0 – Kulpa Piotr  16′  (1)
7-0 – Olejnik Tomasz  17′  (1)
7-1 – Grudziński Paweł  19′  (1)
8-1 – Piekarski Mateusz  20′  (4)
9-1 – Kulpa Piotr  21′  (2)
9-2 – Salach Marcin  22′  (1)
9-3 – Jankowski Rafał  26′  (1)
10-3 – Kulpa Piotr  28′  (3)
11-3 – Piekarski Mateusz  29′  (5)
12-3 – Lewandowski Damian  32′  (2)
13-3 – Piekarski Mateusz  33′  (6)
14-3 – Piekarski Mateusz  38′  (7)
15-3 – Kulpa Piotr  39′  (4)
16-3 – Kulpa Piotr  40′  (5)

ż.k. – Jankowski Rafał – My z Łapanki
ż.k. – Kaczmarek Marcin – My z Łapanki

 DGS  –  SANIKO                1-5   (0-1)
0-1 – Chojnacki Jakub  16′  (1)
1-1 – Józwiak Adam  30′  (1)
1-2 – Śmigiel Bartosz  34′  (1)
1-3 – Śmigiel Bartosz  36′  (2)
1-4 – Śmigiel Bartosz  38′  (3)
1-5 – Śmigiel Bartosz  39′  (4)
     7 kolejka – 26 maj –  orlik przy ZST
 GMINA  LIPNO  –  MY  Z  ŁAPANKI    4-1  (1-1)
1-0 – Dykowski Adrian  4′  (1)
1-1 – Sierakowski  Konrad  (1)
2-1 – Bartczak  Łukasz  27′  (1)
3-1 – Jesionowski  Jakub  32′  (1)
4-1 – Jesionowski Arkadiusz  40′  (1)

 ż.k. – Jankowski Rafał – MY Z ŁAPANKI

 INDORAMA – ALUMAR  17-1  (8-0)
1-0 – Piekarski Mateusz  4′  (1)
2-0 – Szałański Robert  7′  (1)
3-0 – Kulpa Piotr  9′  (1)
4-0 – Korzeniewski Paweł  10′  (1)
5-0 – Piekarski Mateusz  11′  (2)
6-0 – Piekarski Mateusz  13′  (3)
7-0 – Piekarski Mateusz  16′  (4)
8-0 – Kulpa Piotr  18′  (2)
9-0 – Piekarski Mateusz  24′  (5)
10-0 – Kulpa Piotr  27′  (3)
11-0 – Korzeniewski Paweł  28′  (2)
11-1 – Bergunda Marek  30′  (1)
12-1 – Korzeniewski Paweł  31′  (3)
13-1 – Korzeniewski Paweł  35′  (4)
14-1 – Kulpa Piotr  36′  (4)
15-1 – Kulpa Piotr  37′  (5)
16-1 – Piekarski Mateusz 38′  (6)
17-1 – Piekarski Mateusz  39′  (7)
 DETAL-MET  –  DGS   5-6  (2-5)
1-0 – Więtczak Norbert  4′  (1)
2-0 – Dudkiewicz Patryk  10′  (1)
2-1 – Wesołowski Daniel  11′  (1)

2-2 – Józwiak Krzysztof  14′  (1)
2-3 – Chojnacki Kamil  15′  (1)
2-4 – Wesołowski Daniel  16′  (2)
2-5 – Reszczyński Piotr  17′  (1)
3-5 – Więtczak Norbert  24′  (2)
4-5 – Abbott Billy 24′  (1)
4-6 – Wesołowski Daniel  37′  (3)
5-6 – Abbott Billy  39′  (2)

 ż.k. – Szymański Daniel – DGS
ż.k. – Pietrzak  Patryk – Detal-Met

 TSR  KUJAWY  –  WIKA  POLSKA   6-2  (2-1)
1-0 – Dase Damian  2′  (1)
2-0 – Dase Damian  14′  (2)
2-1 – Zakrzewski Waldemar  17′  (1)
3-1 – Dase Damian  22′  (3)
4-1 – Wojciechowski  Adrian  26′  (1)
5-1 – Dase Damian  31′  (4)
5-2 – Zakrzewski Waldemar  35′  (2)
6-2 – Dase Damian  38
 SANIKO  –  DRUMET     3-3  (3-2)
0-1 – Wojtylak  Patryk  3′  (1)
1-1 – Chojnacki Jakub  8′  (1)
2-1 – Dobrosielski Marko   14′  (1)
2-2 – Łykowski Radosław  17′  (1)
3-2 – Chojnacki Jakub  18′  (2)
3-3 – Łykowski Radosław  27′  (2)

ż.k. – Janowski Piotr  – Drumet
 ż.k. – Dobrosielski Marko  – Saniko
 ż.k. – Chojnacki Jakub – Saniko

 SEMPIRE  –  TYLKO  PRZEJAZDEM   3-7  (2-3)
0-1 – Milewski Damian  1′  (1)
1-1 – Wilczyński Patryk  1′  (1)
2-1 – Waśkiewicz Dominik  5′  (1)
2-2 – Gola Michał  11′  (1)
2-3 – Milewski Damian  19′  (2)
2-4 – Kwiatkowski Błazej  25′  (1)
2-5 – Kwiatkowski Błażej  29′  (2)
2-6 – Milewski Damian  34′  (3)
3-6 – Wilczyński Patryk  35′  (2)
3-7 – Kwiatkowski Damian  40  (1)
PORTOFINO –  RUN  CHŁODNIA – przełożony
  MS-BUD -pauza          
     8 kolejka – 2 czerwiec – orlik przy ZST
 GMINA  LIPNO  –  ALUMAR   10-4   (5-1)
1-0 – Dykowski Adrian 9′  (1)
2-0 – Dykowski Adrian  12′  (2)
3-0 – Bartczak Łukasz   13′  (1)
4-0 – Bartczak  Łukasz  16′  (2)
4-1 – Bergunda Marek  18′  (1)
5-1 – Bartczak Mateusz  19′  (1)
6-1 – Jesionowski Arkadiusz  21′  (1)
6-2 – Sroka Krzysztof  23′  (1)
6-3 – Kaszuba Dawid  26′  (1)
7-3 – Bartczak Łukasz  33′  (3)
8-3 – Dykowski Adrian  34′  (3)
9-3 – Dykowski Adrian  35′  (4)
10-3 – Jesionowski Dariusz  35′  (1)
10-4 – Bergunda Marek  39′  (2)


 MS-BUD  –  TSR  KUJAWY    6-1  (4-1)
1-0 – Grube Bartłomimej  2′  (1)
2-0 – Linowiecki Piotr  9′  (1)
2-1 – Liszkowski Adrian  10′  (1)
3-1 – Bryliński Maciej  13′  (1)
4-1 – Szperka Bartosz  20′
5-1 – Budziszewski Bartłomiej  31′  (1)
6-1 – Grube Bartłomiej  35′  (2)
 DETAL-MET  –   DGS   9-1  (4-0)
1-0 – Pietrzak Patryk  4′  (1)
2-0 – Pietrzak Patryk 9′  (2)
3-0 – Czarnecki Patryk  11′  (1)
4-0 – Grzywacz Patryk  13′  (1)
5-0 – Butlewski Tomasz  27′  (1)
5-1 – Chojnacki Kamil  31′  (1)

6-1 – Więtczak Norbert  32′  (1)
7-1 – Pietrzak Patryk  34′  (3)
8-1 – Abbott Billy  39′  (1)
9-1 – Więtczak Norbert  (2)

ż.k. – Szymański Daniel – DGS
 ż.k. – Bagiński Kamil – Detal-Met

 INDORAMA  –  RUN  CHŁODNIA  3-1  (3-0)
1-0 – Piekarski Mateusz  2′  (1)
2-0 – Piekarski Mateusz  8′  (2)
3-0 – Wiśniewski Filip  18′  (1)

3-1 – Gitner Łukasz  29′  (1)

 ż.k. – Woźniak  Grzegorz – Run Chłodnia

 MY Z ŁAPANKI  –  SEMPIRE    6-4  (3-2)
0-1 – Sieciński Norbert  7′  (1)
1-1 – Mazurowicz Rafał  9′  (1)
2-1 – Rakowski Dariusz  10′  (1)
2-2 – Wolczyński Patryk  15′  (1)
3-2 – Woźniak Łukasz  19′  (1)
3-3 – Czarniak Adrian  29′  (1)
3-4 – Rakowski Dariusz  32′  (2)
3-5 – Sierakowski Konrad  34′  (1)
4-5 – Sieciński Norbert  37′  (2)
4-6 – Salach Marcin  39′  (1)
 GEBERIT  –  TYLKO  PRZEJAZDEM   4-2  (2-1)
1-0 – Nowak Arkadiusz  6′  (1)
2-0 – Nowak Arkadiusz  8′  (2)
2-1 – Gola Michał  18′  (1)
3-1 – Kowalski Arkadiusz  26′  (1)
3-2 – Kotowski Piotr  29′  (1)
4-2 – Wojnowski Artur  (1)
 DRUMET   –  WIKA  POLSKA  –  mecz przełożony
 PORTOFINO – pauza
  9 kolejka – 9 czerwiec – orlik przy ZST
  RUN  CHŁODNIA  –  GMINA  LIPNO  0-10  (0-5)
 0-1 – Kaczorowski Marcin  2′  (1)
0-2 – Bartczak Mateusz  3′  (1)
0-3 – Kaczorowski Marcin  8′  (2)
0-4 – Bartczak Rafał  14′  (1)
0-5 – Bartczak Łukasz  17′  (1)
0-6 – Kaczorowski Marcin  22′  (3)
0-7 – Jesionowski Arkadiusz  27′  (1)
0-8 – Kwiatkowski Piotr 29″  (1)
0-9 – Kaczorowski Marcin  30′  (4)
0-10 – Jesionowski Dariusz  39′  (1)

żk. Bartczak Mateusz – Gmina Lipno

 GEBERIT  –  PORTOFINO   3-2   (2-2)
1-0 – Krajewski Kamil   11′  (1)
2-0 – Złowodzki Robert  14′  (1)
2-1 – Śląskiewicz Łukasz  15′  (1)
2-2 – Kozłowski  Wiktor  19′  (1)
3-2 – Glonek Zbigniew  31′  (1)

ż.k. – Złowodzki Robert – Geberit

 SANIKO  –  WIKA  POLSKA  3-2  (1-0)
1-0 – Dobrosielski Marko  6′  (1)
2-0 – Tyrajski Patryk  23′  (1)
2-1 – Czałpiński Marek  31′  (1)
3-1 – Dobrosielski Marko  35′  (2)
3-2 – Czałpiński Marek  39′  (2)
 PORTOFINO  –  RUN  CHŁODNIA – m.z  3-14  (2-4)
0-1 – Śmiałek Sebastian  1′  (1)
0-2 – Śimałek Sebastian  5′  (2)
0-3 – Śmiałek Sebastian  9′  (3)
1-3 – Śląskiewicz Łukasz
  12′  (1)
2-3 – Pniewski Łukasz 17′  (1)
2-4 – Woźniak  Grzegorz  20′  (1)
2-5 – Kosiński Krzysztof  24′  (1)
2-6 – Śmiałek Sebastian  26′  (4)
3-6 – Kozłowski Wiktor  27′  (1)
3-7 – Woźniak  Grzegorz  29′  (2)
3-8 – Śmiałek Sebastian 30′  (5)
3-9 – Walczak Sławomir  31′  (1)
3-10 – Śmiałek Sebastian  31′  (6)
3-11 – Walczak Sławomir  32′  (2)
3-12 – Morawski Daniel  39′  (1)
3-13 – Śmiałek Sebastian  39′  (7)
3-14 – Śmiałek Sebastian  40′  (8)

 DGS  –  TSR  KUJAWY  2-2  (0-0)
1-0 – Opłatkowski Mariusz  28′  (1)
1-1 – Biniecki Jakub  35′  (1)
2-1 – Chojnacki Kamil  36′  (1)
2-2 – Biniecki Jakub  40′  (2)

ż.k. Józwiak Sebastian – DGS

 MS-BUD  –  DETAL-MET  7-8  (4-3)
1-0 – Misterski Marcin  3′  (1)
1-1 – Kołodziejski Jan  5′  (1)
1-2 – Kołodziejski Jan  6′  (2)
2-2 – Grube Bartłomiej  8′  (1)
3-2 – Linowiecki Piotr  10′  (1)
4-2 – Misterski Marcin  17′  (2)
4-3 – Więtczak Norbert  18′  (1)
4-4 – Więtczak Norbert  22′  (2)
4-5 – Kołodziejski Jan  24′  (3)
4-6 – Dąbrowski Krystian  25′  (1)
4-7 – Abbott Billy  27′  (1)
5-7 – Budziszewski Bartłomiej  30′  (1)
6-7 – Ruciński Arkadiusz  31′  (1)
6-8 – Czarnecki Patryk  35′  (1)
7-8 – Misterski Marcin  36′  (3)
 SEMPIRE  –  ALUMAR  4-1  (1-1)
1-0 – Sieciński Norbert  4′  (1)
1-1 – Bergunda Marek  11′  (1)
2-1 – Sieciński Norbert  29′  (2)
3-1 – Sieciński Norbert  39′  (3)
4-1 – Waśkiewicz Dominik  40′  (1)
 MY  Z  ŁAPANKI -TYLKO  PRZEJAZDEM 10-2  (4-2)
1-0 – Sierakowski Konrad  3′  (1)
2-0 – Sierakowski  Konrad  4′  (2)
3-0 – Jankowski Rafał  6′  (1)
3-1 – MIlewski Damian  12′  (1)
4-1 – Piekarski Rafał  12′  (1)
4-2 – Wiśniewski Piotr  13′  (1)
5-2 – Jankowski Rafał  27′  (2)
6-2 – Jankowski Rafał  27′  (3)
7-2 – Sierakowski Konrad  32′  (3)
8-2 – Jankowski Rafał  34′  (4)
9-2 – Jankowski Rafał  39′  (5)
10-2 – Mazurowicz Rafał  39′  (1)

 ż.k. – Morawski Fabian – Tylko Przejazdem

 DRUMET  i  INDORAMA – pauza
  10 kolejka -16 czerwiec- orlik przy ZST
 SEMPIRE  –  MY  Z  ŁAPANKI   9-0  (4-0)
1-0 – Sadowski Norbert  1′  (1)
2-0 – Wilczyński Patryk  3′  (1)
3-0 – Waśkiewicz Dominik  7′  (1)
4-0 – Waśkiewicz Dominik  11′  (2)

5-0 – Waśkiewicz Dominik  25′  (3)
6-0 – Wilczyński Patryk  33′  (2)
7-0 – Sołtysiński Albert  35′  (1)
8-0 – Wilczyński Patryk  37′  (3)
9-0 – Wilczyński Patryk  38′  (4)

ALUMAR  – TYLKO PRZEJAZDEM   2-7  (2-2)
0-1 – Kotowski Piotr  4′  (1)
0-2 – MIlewski Damian  14′  (1)
1-2 – Bergunda Marek  18′  (1)
2-2 – Ziółkowski Arkadiusz  19′  (1)
2-3 – Kotowski Piotr  24′  (2)
2-4 – Milewski Damian  27′  (2)
2-5 – Seweryn Piotr  30′  (1)
2-6 – Kwiatkowski Błażej  34′  (1)
2-7 – Kwiatkowski Błażej  38′  (2)
SANIKO  –  TSR  KUJAWY   5-3   (4-0)
1-0 – Behlke Paweł  5′  (1)
2-0 – Behlke Paweł  6′  (2)
3-0 – Behlke Paweł  14′  (3)
4-0 – Dobrosielski Marko  16′  (1)

4-1 – Biniecki Jakub  21′  (1)
4-2 – Liszkowski Adrian  28′  (1)
5-2 – Chojnacki Jakub  29′  (1)
5-3 – Liszkowski Adrian  32′  (2)
DRUMET – DETAL-MET   3-3  (3-2)
1-0 – Janowski Piotr  5′  (1)
2-0 – Czerwiński Alan  5′  (1)
3-0 – Janowski Piotr  7′  (2)
3-1 – Abbott  Billy  10′  (1)
3-2 – Abbott  Billy  14′  (2)
3-3 – Abbott  Billy  33′  (3)

ż.k. – Dąbrowski Krystian – Detal-Met
ż.k. – Czarnecki Patryk – Detal-Met
ż.k. – Koss Mariusz – Detal-Met
ż.k. – Janowski Piotr – Drumet

RUN CHŁODNIA  –  PORTOFINO  3-1  (0-1)
0-1 – Kacprzyk Maksymilian  12′  (1)
1-1 – Zapiec Sławomir   27″  (1)
2-1 – Kuzmich  Sierhij  35′  (1)
3-1 – Kuzmich  Sierhij 
36′  (2)
DRUMET – WIKA     9-4   (6-1)
1-0 – Wojtylak Patryk  6′  (1)
2-0 – Czerwiński Alan  7′  (1)
3-0 – Wojtylak Patryk  9′  (2)
4-0 – Czerwiński Alan  12′  (2)
4-1- Czałpiński Marek  14′  (1)
5-1 – Wojtylak Patryk  15′  (3)
6-1 – Wojtylak Patryk  18′  (4)

6-2 – Czałpiński Marek  21′  (2)
6-3 – Nowakowski Mateusz  27′  (1)
6-4 – Behlke Przemysław  35′  (1)
7-4 – Wojtylak Patryk  36′  (5)
8-4 – Karwowski Sławomir  39′  (1)
9-4 – Wojtylak Patryk  40′  (6)
 INDORAMA  –  GEBERIT    3-1   (2-0)
1-0 – Kuńslpa Piotr  11′  (1)
2-0 – Piekarski Mateusz  13′  (1)
3-0 – Piekarski Mateusz  21′  (2)
3-1 – Kosi
ński Łukasz  26′  (1)

ż.k. – Wojnowski Artur – Geberit
  ż.k. – Uzdowski Radosław – Indorama
  ż.k. – Kulpa Piotr – Indorama
  ż.k. – Kulpa Piotr – Indorama
 cz.k. – Kulpa Piotr – Indorama
 cz.k. – Bednarski Maciej – Geberit
 cz.k. – Glonek Zbigniew – Geberit

DGS  –  WIKA  POLSKA   10-3  (4-3)
0-1 – Czałpiński Marek  2′  (1)
0-2 – Czałpiński Marek  5′  (2)
1-2 – Retecki Wojciech  7′   (1)
2-2 – Retecki Wojciech  11′  (2)
3-2 – Gotłasz Piotr  14′  (1)
4-2 – Gotłasz Piotr  16′  (2)
4-3 – Nowakowski Mateusz  19′  (1)
5-3 – Jozwiak Sebastian  22′  (1)
6-3 – Sztygowski Mariusz  27′  (1)
7-3 – Gotłasz Piotr  33′  (3)
8-3 – Gotłasz Piotr  34′  (4)
9-3 – Jozwiak Krzysztof  37′  (1)
10-3 – Jozwiak Krzysztof  38′  (2)

 MS-BUD  i  Gmina Lipno – pauza
  11 kolejka-23 czerwiec- orlik przy ZST
 GMINA LIPNO  –  RUN  CHŁODNIA   8-0  ( 4-0)
1-0 – Dykowwski Adrian  10′   (1)
2-0 – Bartczak Rafał  13′  (1)

3-0 – Jesionowski Arkadiusz  17′  (1)
4-0 – Kwiatkowski Piotr  18′  (1)
5-0 – Dykowski Adrian  22′  (2)
6-0 – Kaczorowski Marcin  30′  (1)
7-0 – Bartczak Rafał  37′  (2)
8-0 – Jesionowski Dariusz  39′  (1)

 GEBERIT  –  PORTOFINO    4-7   (0-4)
0-1 – Kacprzzyk Maksymilian  5′  (1)
0-2 – Kacprzyk Maksymilian  6′  (2)
0-3 – Kacprzyk Maksymilian  9′  (3)
0-4 – Śląskiewicz Łukasz   18′  (1)
1-4 – Nowak Arkadiusz  27′  (1)
1-5 – Kacprzyk Maksymilian  (4)
2-5 – Podczarski Mariusz  31′  (1)
3-5 – Wojnowski Artur  33′  (1)
4-5 – Podczarski Mariusz  35′  (2)
4-6 – Śląskiewicz Łukasz  39′  (2)
4-7 – Kacprzyk Maksymilian  40′  (5)
 DRUMET  –  TSR  KUJAWY    6-4   (3-1)
1-0 – Wojtylak Patryk  3′  (1)
2-0 – Janowski Piotr  5′  (1)
2-1 – Liszkowski Adrian  17′  (1)
3-1 – Czerwiński  Alan  20′  (1)
3-2 – Mierzyński Kamil  27′  (1)
4-2 – Wojtylak Patryk  33′  (2)
5-2 – Czerwiński Alan  35′  (2)
6-2 – Janowski Piotr  36′  (2)
6-3 – Mierzyński Kamil  36′  (2)
6-4 – liszkowski Adrian  39′   (2)

ż.k. – Łykowski  Radosław – Drumet

 MS-BUD  –  WIKA  POLSKA    4-4  (2-0)
1-0 – Budziszewski Bartłomiej  2′  (1)
2-0 – Kalwasiński Marek  13′  (1)
3-0 – Budziszewski Bartłomiej  24′  (2)
3-1 – Skibicki Krystian  26′  (1)
3-2 – Skibicki Krystian  27′  (2)
3-3 – Skibicki Krystian  36′  (3)
3-4 – Behlke Przemysław  37′  (1)
4-4 – Ogłodziński Rafał  38′  (1)

 SANIKO  –  DETAL-MET   2-11  (1-5)
0-1 – Koss Mariusz  3′  (1)
1-1 – Dobrosielski Marko  4′  (1)
1-2 – Pietrzak Patryk  5′  (1)
1-3 – Więtczak Norbert  5′  (1)
1-4 – Abbott  Billy  8′  (1)
1-5 – Kołodziejski Jan 17′  (1)

1-6 – Czaplicki Bartosz  23′  (1)
1-7 – Abbott Billy  25′  (2)
2-7 – Dobrosielski Marko  26
‚  (2)
2-8 – Dąbrowski Krystian  30′  (1)
2-9 – Kołodziejski Jan  34′  (2)
2-10 – Kołodziejski Jan  35′  (3)
2-11 – Grzywacz  Patryk  37′  (1)

 DGS  i  INDORAMA –  pauza
  12 kolejka -30 czerwiec- orlik rzy ZST
SANIKO  –  DGS      13-1  (5-1)
1-0 – Behlke Paweł  7′  (1)
1-1 – Gotłasz Piotr  9′  (10
2-1 – Behlke Paweł  13′  (2)
3-1 – Behlke Paweł  15′  (3)
4-1 – Raszka Daniel  15′  (1)
5-1 – Behlke Paweł  18′  (4)
6-1 – Behlke Paweł  21′  (5)
7-1 – Behlke Paweł   27′  ((6)
8-1 – Dobrosielski Marko  27′  (1)
9-1 – Behlke Paweł   30′  (7)
10-1 – Behlke Paweł  31′  (8)
11-1 – Kaczmarek Mariusz  36′  (1)
12-1 – Behlke Paweł  37′  (9)
13-1 – Behlke Paweł  38′ (10)

DRUMET  –  MS-BUD  6-4   (3-1)
1-0 – Janowski Piotr  1′  (1)
1-1 – Misterski Marcin  7′  (1)
2-1 – Czerwiński Alan  10′  (1)
3-1 – Czerwiński Alan  20′  (2)
4-1 – Wojtylak Patryk  22′  (1)
4-2 – Linowiecki Piotr  27′  (1)
4-3 – Misterski Marcin  28′  (2)

5-3 – Janowicz Sławomir  40′  (1)
5-4 – Linowiecki Piotr  40′  (2)
6-4 – Janowicz Sławomir  40′  (2)

ż.k. – Janowski Piotr
TSR  KUJAWY  –  WIKA  POLSKA    5-4  (2-2)
1-0 – Mierzyński Kamil  12′  (1)
1-1 – Świerczyński Rafał  14′  (1)
1-2 – Skibicki Krystian  18′  (1)
2-2 – Biniecki  Jakub  20′  (1)
3-2 – Liszkowski Adrian  25′  (1)
4-2 – Ziółkowski Grzegorz  34′  (1)
5-2 – Biniecki Jakub  36′  (2)
5-3 – Behlke Przemysław  39′  (1)
5-4 – Kurtys  Dariusz  40′  (1)

INDORAMA  –  RUN  CHŁODNIA    3-1  (2-0)
1-0 – Korzeniewski Paweł  10′  (1)
2-0 – Wiśniewski Filip  15′  (1)
2-1 –
Kuzmich  Sierhij  32′  (1)
3-1 – Olejnik Tomasz  36′  (1)
GMINA LIPNO – PORTOFINO    24-4  (9-1)
1-0 – Bartczak Łukasz   6′  (1)
2-0 – Szpanelewski Krystian  8′  (1)
3-0 – Dykowski Adrian  9′  (1)
3-1 – Lewandowski Andrzej  13′  (1)
4-1 – Jesionowski Arkadiusz  14′  (1)
5-1 – Kwiatkowski Piotr 16′  (1)
6-1 – Bartczak Mateusz  17′  (1)
7-1 – Bartczak Mateusz  18′  (2)
8-1 – Szpanelewski Krystian  19′  (2)
9-1 – Dykowski Adrian  20′  (2)
10-1 – Bartczak Łukasz  22′  (2)

11-1 – Bartczak Łukasz  24′  (3)
12-1 – Bartczak Łukasz  26′  (4)
13-1 – Bartczak Mateusz  30′  (3)

14-1 – Dykowski Adrian  31′  (3)
15-1 – Dykowski Adrian  32′  (4)
16-1 – Kaczorowski Marcin  33′  (1)
17-1 – Jesionowski Arkadiusz 34′  (2)
17-2 – Kacprzyk Maksymilian  34′  (1)
18-2 – Szpanelewski Krystian  35′  (3)
19-2 – Bartczak  Łukasz 35′  (5)
20-2 – Bartczak Łukasz  36′  (6)
21-2 – Bartczak Łukasz 37′   (7)
22-2 – Kaczorowski Marcin  38′  (2)
22-3 – Kacprzyk Maksymilian  38′  (2)
22-4 – Kozłowski Wiktor  38′  (1)
23-4 – Bartczak Łukasz  39′  (8)
24-4 – Bartczak Łukasz  40′  (9)


ż.k. – Kozłowski Wiktor – Portofino

ALUMAR – SEMPIRE   3-3  (2-0)
1-0 – Wilczyński Patryk   5′  (1)
2-0 – Waśkiewicz  Dominik  6′  (1)
3-0 – Czarniak Adrian  33′  (1)
3-1 – Kasiuk Sebastian  34′  91)
3-2 – Kasiuk Sebastian  35′  (2)
3-3 – Walaszczyk Marcin  40′  (1)

MY Z ŁAPANKI – TYLKO PRZEJAZDEM   4-3  (3-2)
0-1 – Morawski Fabian  4′  (1)
1-1 – Piekarski Mateusz  13′  (1)
1-2 – Milewski Damian  16′  (1)
2-2 – Rakowski Dariusz  17′  (1)
3-2 – Piekarski Mateusz  19′  (2)
4-2 – Rakowski Dariusz  25′  (2)
4-3 – Milewski Damian  35′  (2)

ż.k. – Sikorski Michał – My Z Łapanki
 DETAL-MET  i  GEBERIT – pauza
     13 kolejka – 7 lipiec – orlik przy ZST
 INDORAMA  –  PORTOFINO    7-0  (3-0)
1-0 – Piekarski Metesz  2″  (1)
2-0 – iekarski Mateusz  7′  (2)

3-0 – Piekarski Mateusz  20′  (3)
4-0 – Wiśniewski Filip  22  91)
5-0 – Piekarski Mateusz  (1
6-0 – Piekarski Mateusz  33′  (4)
7-0 – Piekarski Mateusz  37′  (5)

 GMINA LIPNO  –  GEBERIT  5-0 walkower
 DETAL-MET  –  WIKA  POLSKA  9-3  (3-0)
1-0 – Kołodziejski Jan  5′  (1)
2-0  – Kołodziejski Jan  6′  (2)

3-0 – Dąbrowski Krystian  15′  (1)
4-0 – Pietrzak Patryk  22′  (1)

5-0 – Kołodziejski Jan  25′  (3)
6-0 – Dąbrowski Krystian  27′  (2)
6-1 – Małaszek  Marcin  29′  (1)
7-1 – Dąbrowski Krystian  30′  (3)
7-2 – Małaszek Marcin  34′  (2)
8-2 – Butlewski Tomasz  35′  (1)
9-2 – Urbański Jarosław  38′  (1)
9-3 – Czałpiński Marek   39′  (1)
 SANIKO  –  MS-BUD   12-1  (6-0)
1-0 – Chojnacki Jakub  5′   (1)
2-0 – Behlke Paweł   7′   (1)
3-0 – Śmigiel Bartosz  8′  (1)
4-0 – Behlke Paweł    12′  (2)
5-0 – Behlke Paweł  18′  (3)
6-0 – Grudziński Marcin  20′  (1)
7-0 – Śmigiel Bartosz  21′  (2)
8-0 – Behlke Paweł  23′  (4)
9-0 – Behlke Paweł  24′  (5)
10-0 – Behlke  Paweł  34′    (6)
11-0 – Behlke Paweł  34′  (7)
11-1 – Misterski Marcin  38″  (1)
12-1 –
Behlke Paweł  40′  (8)
 DRUMET  –  DGS     9-4  (5-1)
1-0 – Czerwiński Alan  7′  (1)
2-0 -Jaroszewski Lucjan  14′  (1)
3-0 – Janowicz Sławomir  14′  (1)
4-0 – Walaszek Alan  16′  (1)
5-0 – Czerwiński Alan  18′  (2)
5-1 – Opłatkowski Mariusz  20′  (1)
6-1 – Karwowski Sławomir  25′  (1)
6-2 – Sztygowski Mariusz  29′  (1)
6-3 – Jozwiak Sebastian  30′  (1)
7-3 – Janowicz Sławomir  31′  (2)
8-3 – Janowski Piotr  32′  (1)
9-3 – Królikowski Patryk  35′  (1)
9-4 – Opłatkowski Mariusz 39′  (2)

 TSR  KUJAWY  i  RUN CHŁODNIA – pauza
      14 kolejka – 14 lipiec – orlik przy ZST
 09.00 – TYLKO PRZEJAZDEM  –  SEMPIRE
 09.50 – ALUMAR  –  MY Z ŁAPANKI
 10.40 – GEBERIT  –  RUN  CHŁODNIA
 11.30 – INDORAMA  –  GMINA  LIPNO
 12.20 – DETAL-MET  –  TSR  KUJAWY
 13.10 – MS-BUD  –  DGS
 14.00 – SANIKO  –  DRUMET
 WIKA POLSKA  i PORTOFINO  –  pauza

m.z. – mecz zaległy
m.a. – mecz awansem

Drużyny w 1 i 2 lidze wylosowały następujące numery :

1 LIGA :

1.TSR  KUJAWY
2.GMINA  FABIANKI
3.DETAL-MET
4.SANIKO
5.DRUMET
6.DGS
7.MS-BUD
8.WIKA  POLSKA

       I         II        III         IV         V         VI       VII
    1-2*      1-3      1-4      1-5      1-6      1-7      1-8
     3-4    *2-4    *2-3    *2-6    *2-5    *2-8    *2-7
     5-6      5-7      6-7      7-3      4-7      5-3      3-6
     7-9      6-8      5-8      4-8      3-8      2-8      4-5

*2 – zespół Gmina Fabianki który oddał dwa mecze walkowerem został wykluczony z rozgrywek .

2 runda rozegrana zostanie w zależności od zajętych miejsc po rundzie 1 .

      VIII        IX         X         XI        XII        XIII       XIV
     1-8*      1-7       1-6     1-5      1-4      1-3     1-2
     2-7      2-8*       2-5     2-6      2-3      2-4     3-4
     3-6      5-3       4-7     3-7      6-7      5-7     5-6
     4-5      6-4       3-8*     4-8*      5-8*      6-8*    7-8*

*8 – zespół Gmina Fabianki który oddał dwa mecze walkowerem został wykluczony z rozgrywek .

2 LIGA :

1.GEBERIT
2.PORTOFINO
3.TYLKO  PRZEJAZDEM
4.RDJ  KLIMA
5.SEMPIRE
6.RUN  CHŁODNIA
7.GMINA  LIPNO
8.ALUMAR
9.INDORAMA
10.MY Z ŁAPANKI

      I       II      III      IV       V      VI     VII    VIII      IX
  1-10     1-9     1-8     1-7     1-6     1-5    1-4*    1-3    1-2
   2-9  10-8     9-7     8-6     7-5    6-4*    5-3   *4-2   3-10
   3-8     2-7  10-6     9-5    8-4*     7-3    6-2   5-10  *4-9
 *4-7     3-6     2-5 10-4*     9-3     8-2   7-10    6-9    5-8
   5-6   *4-5    3-4*     2-3  10-2   9-10    8-9    7-8    6-7

*4 – zespół RDJ Klima który oddał dwa mecze walkowerem został wykluczony z rozgrywek .
Po pierwszej rundzie drużyny podzielone będą na dwie grupy
(grupa A zespoły 1-5 i grupa B zespoły 6-9 ) grając w drugiej rundzie z zaliczeniem punktów.

1.INDORAMA 2.GMINA LIPNO 3.GEBERIT 4.RUN CHŁODNIA 5.PORTOFINO 6.ALUMAR 7.MY Z ŁAPANKI 8.TYLKO PRZEJAZDEM  9.SEMPIRE

           X           XI           XII           XIII           XIV
        1-3         2-4          1-4           1-5           1-2
        4-5         3-5          2-5           2-3           3-4
        7-9          6-9           6-7
        8-6          7-8           8-9

2 – pauza           1 – pauza         3 – pauza             4 – pauza           5-pauza

*10 – zespół RDJ Klima który oddał dwa mecze walkowerem został wykluczony z rozgrywek .

Strona Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego "KUJAWY"