Zarząd / Komisja rewizyjna

ZARZĄD:
prezes – KOŁTUN Radosław
wiceprezes – ŁOPACKA Katarzyna
skarbnik – KAMIŃSKA Aleksandra

KOMISJA REWIZYJNA:
przewodniczący – BEDNARZ Mateusz
zastępca – KAMIŃSKA Agnieszka
sekretarz – KAMIŃSKI Rafał

Strona Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego "KUJAWY"