Cele stowarzyszenia

 1. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu w tym także na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.
 2. Organizacja szkolenia sportowego w postaci treningów , kursów
  i innych zajęć.
 3. Organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów szkoleniowych i szkoleniowo-wypoczynkowych.
 4. Organizowanie zawodów, imprez sportowych , integracyjnych
  i rekreacyjnych.
 5. Uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów sportowych,
  a także w systemie współzawodnictwa sportowego.
 6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Towarzystwa.
 7. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie sportów drużynowych lub indywidualnych.

Strona Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego "KUJAWY"