O nas

 

Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Kujawy powstało w 2016r.
Założycielami naszego stowarzyszenia byli :
Radosław Kołtun , Katarzyna Kołtun i Aleksandra Kamińska , Agnieszka Kamińska oraz Rafał Kamiński.
Celami naszego stowarzyszenia jest :

1.Działanie na  rzecz kultury fizycznej i sportu w tym
     także na rzecz popularyzacji rekreacji ruchowej oraz
     profilaktyki zdrowotnej.
2.Organizacja szkolenia sportowego w postaci treningów
     kursów i innych zajęć w zakresie sportu.
3.Organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów
    szkoleniowych i szkoleniowo-wypoczynkowych w 
    zakresie sportu.
4.Organizowanie zawodów, imprez sportowych ,
     integracyjnych i rekreacyjnych , kolonii i półkolonii
     związanych ze sportem.
5.Uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów
     sportowych, a także w systemie współzawodnictwa
     sportowego.
6.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
     osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
     sportowych Towarzystwa.
7.Szkolenie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w
     zakresie sportów drużynowych lub indywidualnych.
8.Organizowanie działań charytatywnych dla
     dzieci , młodzieży , dorosłych oraz osób
     niepełnosprawnych w zakresie sportów
     indywidualnych lub drużynowych.
9.Działania w zakresie bezpieczeństwa oraz
      przeciwdziałania patologiom społecznym.
10.Budowa akademii na wysokim poziomie
       sportowym od wieku przedszkolnego.  

Stowarzyszenie

TOWARZYSTWO SPORTOWO –REKREACYJNE KUJAWY
87-800 Włocławek, ul. Łanowa 6/130

barwy  AP TSR KUJAWY : 
żółto czarnozielone

tel. 605-175-348
strona internetowa : www.tsrkujawy.pl

NIP : 8882741322
REGON : 911325317

Numer konta bankowego:
BNP PARIBAS BANK
45 1750 0012 0000 0000 3227 0708

 

Strona Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego "KUJAWY"