ZARZĄD

Prezes
RADOSŁAW KOŁTUN

Wiceprezes
KATARZYNA KOŁTUN

Skarbnik
ALEKSANDRA KAMIŃSKA

Strona Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego "KUJAWY"